reviewscore

welkom@elqui.nl

Stuur ons een vraag of bericht

026.669.00.18

Wij staan persoonlijk voor je klaar

Gratis kennismakingsafspraak

Kies hier je datum en tijdstip

Gallup CliftonStrengths Haal het beste uit jezelf en je team!

Krijg inzicht in jouw unieke ranking van 34 talententhema’s en begrijp meer over hoe jij van nature denkt, je voelt en je gedraagt.

Ontwerp zonder titel

CliftonStrengths

Een unieke analyse, gebaseerd op meer dan 60 jaar wetenschappelijk onderzoek door onderzoeks- en analyse-instituut Gallup. Het CliftonStrengths assessment geeft inzicht in welke talenten je van nature hebt. Jouw unieke ranking van 34 talenten thema’s verklaart hoe je van nature denkt, hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. 

Meer dan 26 miljoen mensen wereldwijd hebben de CliftonStrengths analyse al ingevuld en gebruiken hun unieke strengths om beter tot hun recht te komen in hun werk en persoonlijke leven. Zo’n 90% van de Fortune 500 bedrijven werkt met CliftonStrengths en dat is niet zonder reden. Als je op dagelijkse basis stilstaat bij wat je natuurlijke talenten zijn, ze waardeert en bewust inzet, draagt dit bij aan de persoonlijke effectiviteit van individuen, teams en organisaties.. 

Wat zou er gebeuren als we zouden focussen op wat mensen goed kunnen, in plaats van op hun zwakheden?
Don Clifton

Gallup CliftonStrengths assessment

Het CliftonStrengths assessment is gebaseerd op de positieve psychologie en gaat dan ook uit van het positieve perspectief: wat kan je van nature goed? We hebben allemaal talenten. Hoe meer we daarover weten, hoe vaker we ze zullen gaan gebruiken.

Jouw strengths-profiel verklaart waarom jij doet zoals je doet. Het geeft inzicht in hoe jij je talenten het best kunt inzetten, om zo de kans op succes te vergroten. Dit heeft direct effect op je prestaties op het werk én op je (werk)geluk. Als je succesvol wilt zijn, is het slimmer om in te zoomen op je talenten, dan op zwaktes die je in de weg staan. Hoe fijn is dat?

Ontwerp zonder titel
De focus ligt bij de CliftonStrengths dan ook op het  
investeren in je sterke punten 
en het managen van de eigenschappen waar je minder sterk in bent.

Resultaat op individueel en organisatieniveau

Ontwerp zonder titel 1

Onderzoek laat zien dat mensen die zich bewust zijn van hun talenten meer bevlogen zijn, productiever zijn op hun werk én een gezonder en gelukkiger leven leiden. Door het invullen van het CliftonStrengths assessment ontdek je waar je van nature goed in bent en wat je kan doen om van je talenten ook echt sterke punten te maken. 

Na het maken van het CliftonStrengths assessment ontvang je jouw gepersonaliseerde rapport met daarin jouw persoonlijke strengths-profiel, inclusief concrete tips hoe je jouw talenten kunt waarderen en ontwikkelen. Tijdens de gesprekken met Elqui ga je hier concrete ‘handen en voeten’ aan geven, zodat je ze optimaal kunt inzetten in je werk en je leven.

Wat zijn jouw Strengths?

In het CliftonStrengths assessment  worden 34 talententhema’s  onderscheiden, verdeeld over 4 domeinen: Uitvoeren, Beïnvloeden, Relatie bouwen en Strategisch denken.

Uitvoeren

Mensen met dominante thema's voor Uitvoeren krijgen zaken gedaan

Beïnvloeden

Deze mensen nemen leiding, spreken zich uit en zorgen ervoor dat er naar anderen wordt geluisterd

Relatie Bouwen

Deze mensen bouwen sterke relaties die een team bijeen houden

Strategisch Denken

Deze mensen absorberen en analyseren informatie waaraan betere beslissingen ten grondslag liggen

Mensen met het thema Prestatiegerichtheid hebben veel uithoudingsvermogen en werken hard. Actief en productief zijn geeft hun veel voldoening.

Mensen die sterk zijn in het thema Organisatievermogen kunnen organiseren én flexibel reageren. Ze zoeken graag uit hoe ze met alle middelen en mogelijkheden een maximale productiviteit kunnen bereiken.

Mensen die sterk zijn in het thema Overtuiging hebben bepaalde kernwaarden die onveranderlijk zijn. Uit deze waarden destilleren ze een vast doel voor hun leven.

Mensen die sterk zijn in het thema Onpartijdigheid zijn zich sterk bewust van de noodzaak iedereen hetzelfde te behandelen, ongeacht hun positie. Dit doen ze door bijvoorbeeld duidelijke regels en procedures te formuleren die iedereen kan volgen. 

Mensen die sterk zijn in het thema Behoedzaamheid gaan zorgvuldig te werk als ze een besluit nemen of keuze maken. Ze plannen graag op voorhand om vooraf te kunnen inschatten welke risico’s er zijn.

Mensen die sterk zijn in het thema Discipline houden van routine en structuur. Ze willen het liefste dat hun wereld voorspelbaar, geordend en gepland is.

Mensen die sterk zijn in het thema Focus hebben behoefte aan een duidelijke bestemming. Ze kiezen eerst hun prioriteiten en ondernemen dan pas actie.

Mensen die sterk zijn in het thema Verantwoordelijkheidsbesef staan voor wat ze zeggen en wat ze zullen doen. Ze zijn gehecht aan vaste waarden als eerlijkheid en loyaliteit. 

Mensen die sterk zijn in het thema Hersteldrang lossen graag problemen op. Ze vinden het een uitdaging om symptomen te analyseren,  vast te stellen wat er misgaat en hier een oplossing voor vinden.

Mensen die sterk zijn in het thema Actiegerichtheid kunnen dingen realiseren door gedachten en ideeën in actie om te zetten. 

Mensen die sterk zijn in het thema Sturingskracht nemen snel de leiding. Ze nemen gemakkelijk de controle over een situatie en zijn besluitvaardig.

Mensen die sterk zijn in het thema Communicatie kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen en dingen uitleggen. Ze zijn van nature sterk in het voeren van gesprekken en het geven van presentaties.

Mensen die sterk zijn in het thema Competitie willen graag winnen en zetten hun vorderingen af tegen die van anderen. Ze zijn zich instinctief bewust van de prestaties van anderen.

Mensen die sterk zijn in het thema Maximalisering richten zich op de sterke punten om de prestaties van personen en groepen te verhogen. Zij willen het beste in mensen naar boven halen.

Mensen die sterk zijn in het thema Zelfverzekerdheid hebben vertrouwen in hun vermogen om hun eigen leven te leiden en keuzes te maken. Ze hebben een sterk innerlijk kompas.


Mensen die sterk zijn in het thema Significantie willen gezien en erkend worden. Ze zijn onafhankelijk en willen zich onderscheiden ten opzichte van anderen.

Mensen die sterk zijn in het thema Winning Over Others houden ervan nieuwe mensen te ontmoeten en voor zich te winnen. Het geeft ze voldoening als ze het ijs kunnen breken.

Mensen met het thema Aanpassingsvermogen houden van ‘go with the flow’ Ze leven vaak in het heden en reageren flexibel op  dingen zoals ze komen.

Mensen die sterk zijn in het thema Verbondenheid hebben vertrouwen in het verband tussen alles. Ze geloven dat weinig toeval is, dat er voor vrijwel alles een reden is en dat we allemaal met elkaar verbonden zijn

Mensen die sterk zijn in het thema Aanmoediging zien het potentieel in anderen. Ze merken elke kleine vooruitgang op en halen er voldoening uit om mensen te laten groeien.

Mensen die sterk zijn in het thema Empathie kunnen zich goed inleven in de ander en voelen de emoties van de ander goed aan.

Mensen die sterk zijn in het thema Harmonie streven naar balans en punten van overeenstemming. In hun visie is niemand gebaat bij wrijvingen of conflicten.

Mensen die sterk zijn in het thema Saamhorigheid accepteren anderen zoals ze zijn. Ze zijn zich ervan bewust als iemand zich buitengesloten voelt en proberen degene in de groep op te nemen of bij een project te betrekken.

Mensen die sterk zijn in het thema Individualisering zijn geïntrigeerd door de unieke kwaliteiten die ieder mens heeft. Ze zijn in staat om heel verschillende mensen productief te laten samenwerken.

Mensen die sterk zijn in het thema Positiviteit hebben een aanstekelijk enthousiasme. Ze zijn optimistisch van aard, complimenteus en zien snel mogelijkheden.

Mensen die sterk zijn in het thema Relatievorming hebben hechte banden met anderen; samen hard werken aan een resultaat geeft voldoening. Ze zijn gericht op het verdiepen van 1-op 1 relaties en zijn oprecht en loyaal. 

Mensen die sterk zijn in het thema Analytisch zoeken naar redenen en oorzaken. Zij hebben het vermogen om aan alle factoren te denken die invloed kunnen hebben op de situatie.

Mensen die sterk zijn in het thema Contextueel denken graag aan het verleden. Ze begrijpen het heden door de geschiedenis te bestuderen, ze kijken naar het verleden om de toekomst te voorspellen. 

Mensen die sterk zijn in het thema Toekomstgerichtheid halen inspiratie uit de toekomst en wat deze hun zou kunnen brengen. Het zijn mensen die graag over de horizon heen kijken.

Mensen die sterk zijn in het thema Ideeënvorming hebben vaak creatieve ideeën en zijn gefascineerd door het verband tussen dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.

Mensen die sterk zijn in het thema Input willen altijd leren en zijn breed geïnteresseerd. Ze verzamelen en bewaren vaak allerlei soorten informatie zoals woorden, feiten, boeken. 

Mensen die sterk zijn in het thema Intellect denken graag over van alles na. Ze zijn introspectief en houden van mentale activiteit.

Mensen die sterk zijn in het thema Leergierigheid willen voortdurend leren en zichzelf verbeteren. Hun grootste belangstelling gaat uit naar het leerproces en in mindere mate naar het resultaat ervan.

Mensen die sterk zijn in het thema Strategisch denken graag in scenario’s en kunnen goed alternatieven bedenken. Ze zijn in staat orde te scheppen in chaos en de beste weg voorwaarts te vinden.

Mensen met dominante thema’s voor Uitvoeren krijgen zaken gedaan​

Mensen met het thema Prestatiegerichtheid hebben veel uithoudingsvermogen en werken hard. Actief en productief zijn geeft hun veel voldoening.

Mensen die sterk zijn in het thema Organisatievermogen kunnen organiseren én flexibel reageren. Ze zoeken graag uit hoe ze met alle middelen en mogelijkheden een maximale productiviteit kunnen bereiken.

Mensen die sterk zijn in het thema Overtuiging hebben bepaalde kernwaarden die onveranderlijk zijn. Uit deze waarden destilleren ze een vast doel voor hun leven.

Mensen die sterk zijn in het thema Onpartijdigheid zijn zich sterk bewust van de noodzaak iedereen hetzelfde te behandelen, ongeacht hun positie. Dit doen ze door bijvoorbeeld duidelijke regels en procedures te formuleren die iedereen kan volgen. 

Mensen die sterk zijn in het thema Behoedzaamheid gaan zorgvuldig te werk als ze een besluit nemen of keuze maken. Ze plannen graag op voorhand om vooraf te kunnen inschatten welke risico’s er zijn.

Mensen die sterk zijn in het thema Discipline houden van routine en structuur. Ze willen het liefste dat hun wereld voorspelbaar, geordend en gepland is.

Mensen die sterk zijn in het thema Focus hebben behoefte aan een duidelijke bestemming. Ze kiezen eerst hun prioriteiten en ondernemen dan pas actie.

Mensen die sterk zijn in het thema Verantwoordelijkheidsbesef staan voor wat ze zeggen en wat ze zullen doen. Ze zijn gehecht aan vaste waarden als eerlijkheid en loyaliteit. 

Mensen die sterk zijn in het thema Hersteldrang lossen graag problemen op. Ze vinden het een uitdaging om symptomen te analyseren,  vast te stellen wat er misgaat en hier een oplossing voor vinden.

Deze mensen nemen leiding, spreken zich uit en zorgen ervoor dat er naar anderen wordt geluisterd​

Mensen die sterk zijn in het thema Actiegerichtheid kunnen dingen realiseren door gedachten en ideeën in actie om te zetten. 

Mensen die sterk zijn in het thema Sturingskracht nemen snel de leiding. Ze nemen gemakkelijk de controle over een situatie en zijn besluitvaardig.

Mensen die sterk zijn in het thema Communicatie kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen en dingen uitleggen. Ze zijn van nature sterk in het voeren van gesprekken en het geven van presentaties.

Mensen die sterk zijn in het thema Competitie willen graag winnen en zetten hun vorderingen af tegen die van anderen. Ze zijn zich instinctief bewust van de prestaties van anderen.

Mensen die sterk zijn in het thema Maximalisering richten zich op de sterke punten om de prestaties van personen en groepen te verhogen. Zij willen het beste in mensen naar boven halen.

Mensen die sterk zijn in het thema Zelfverzekerdheid hebben vertrouwen in hun vermogen om hun eigen leven te leiden en keuzes te maken. Ze hebben een sterk innerlijk kompas.


Mensen die sterk zijn in het thema Significantie willen gezien en erkend worden. Ze zijn onafhankelijk en willen zich onderscheiden ten opzichte van anderen.

Mensen die sterk zijn in het thema Winning Over Others houden ervan nieuwe mensen te ontmoeten en voor zich te winnen. Het geeft ze voldoening als ze het ijs kunnen breken.

Deze mensen bouwen sterke relaties die een team bijeen houden​

Mensen met het thema Aanpassingsvermogen houden van ‘go with the flow’ Ze leven vaak in het heden en reageren flexibel op  dingen zoals ze komen.

Mensen die sterk zijn in het thema Verbondenheid hebben vertrouwen in het verband tussen alles. Ze geloven dat weinig toeval is, dat er voor vrijwel alles een reden is en dat we allemaal met elkaar verbonden zijn

Mensen die sterk zijn in het thema Aanmoediging zien het potentieel in anderen. Ze merken elke kleine vooruitgang op en halen er voldoening uit om mensen te laten groeien.

Mensen die sterk zijn in het thema Empathie kunnen zich goed inleven in de ander en voelen de emoties van de ander goed aan.

Mensen die sterk zijn in het thema Harmonie streven naar balans en punten van overeenstemming. In hun visie is niemand gebaat bij wrijvingen of conflicten.

Mensen die sterk zijn in het thema Saamhorigheid accepteren anderen zoals ze zijn. Ze zijn zich ervan bewust als iemand zich buitengesloten voelt en proberen degene in de groep op te nemen of bij een project te betrekken.

Mensen die sterk zijn in het thema Individualisering zijn geïntrigeerd door de unieke kwaliteiten die ieder mens heeft. Ze zijn in staat om heel verschillende mensen productief te laten samenwerken.

Mensen die sterk zijn in het thema Positiviteit hebben een aanstekelijk enthousiasme. Ze zijn optimistisch van aard, complimenteus en zien snel mogelijkheden.

Mensen die sterk zijn in het thema Relatievorming hebben hechte banden met anderen; samen hard werken aan een resultaat geeft voldoening. Ze zijn gericht op het verdiepen van 1-op 1 relaties en zijn oprecht en loyaal. 

Deze mensen absorberen en analyseren informatie waaraan betere beslissingen ten grondslag liggen​

Mensen die sterk zijn in het thema Analytisch zoeken naar redenen en oorzaken. Zij hebben het vermogen om aan alle factoren te denken die invloed kunnen hebben op de situatie.

Mensen die sterk zijn in het thema Contextueel denken graag aan het verleden. Ze begrijpen het heden door de geschiedenis te bestuderen, ze kijken naar het verleden om de toekomst te voorspellen. 

Mensen die sterk zijn in het thema Toekomstgerichtheid halen inspiratie uit de toekomst en wat deze hun zou kunnen brengen. Het zijn mensen die graag over de horizon heen kijken.

Mensen die sterk zijn in het thema Ideeënvorming hebben vaak creatieve ideeën en zijn gefascineerd door het verband tussen dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.

Mensen die sterk zijn in het thema Input willen altijd leren en zijn breed geïnteresseerd. Ze verzamelen en bewaren vaak allerlei soorten informatie zoals woorden, feiten, boeken. 

Mensen die sterk zijn in het thema Intellect denken graag over van alles na. Ze zijn introspectief en houden van mentale activiteit.

Mensen die sterk zijn in het thema Leergierigheid willen voortdurend leren en zichzelf verbeteren. Hun grootste belangstelling gaat uit naar het leerproces en in mindere mate naar het resultaat ervan.

Mensen die sterk zijn in het thema Strategisch denken graag in scenario’s en kunnen goed alternatieven bedenken. Ze zijn in staat orde te scheppen in chaos en de beste weg voorwaarts te vinden.

Hoe werkt het

CliftonStrengths Assessment

Maak het CliftonStrengths assessment

De online analyse bestaat uit 177 gecombineerde stellingen en duurt ongeveer 45 minuten. Het assessment brengt jouw unieke manier van denken, voelen en doen in kaart en categoriseert deze in 34 talenten. Je ontdekt waar je van nature het best in bent, hoe je het best in jouw unieke talenten kunt investeren om er ‘strengths’ van te maken en hoe je deze sterke punten vervolgens kunt toepassen om het beste uit jezelf te halen.

Verdiep je in je Strengthsprofiel

Het afronden van het assessment is slechts het begin van het ontdekken van je maximale potentieel. De unieke rapportages helpen je ontdekken wat jouw sleutel tot succes is en hoe jij kunt investeren in jouw talenten.

Zet je strengths bewust in

De resultaten zullen je inspireren om bewuster en vaker je talenten in te gaan zetten, zodat je gaat doen waar je van nature goed in bent.

gallup2
talent

Wat betekent Gallup CliftonStrengths voor jou?

Voor organisaties

Betere resultaten beginnen bij een Strengths-based organisatiecultuur. Want als jij het beste uit je mensen haalt, haal je het beste uit je business. Een cultuur waarin Strengths-based werken centraal staat, stelt je in staat het maximale uit je mensen te halen. Omarm de authenticiteit van en de verschillen tussen mensen. Geef ze de ruimte om zichzelf te ontwikkelen met de focus op ieders unieke kwaliteiten. Dan bouw je aan een organisatie waar mensen elkaar aanvullen; waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de verschillen tussen mensen. Verschillen worden juist voordelen. Je leert van elkaar, helpt elkaar en versterkt elkaar. Dit heeft een enorm positief effect op de prestaties van jouw organisatie.

Waarom?

Een cultuur van Strengths-based werken creëert een positieve werkomgeving met een hoge mate van bevlogenheid en betrokkenheid. Het stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van mensen, vergroot het onderling begrip en de waardering voor elkaar en het bevordert een goede samenwerking. Bovendien is het dé manier om toptalent aan te trekken en te binden aan je organisatie.


CliftonStrengths programma's

Reviews

team3-1.jpg
“Door het CliftonStrengths programma heb ik zoveel meer inzicht in mijn sterke punten dat ik het jaren eerder had moeten weten.”
Peter Pan
Sales Manager groot bedrijf
team1-1.jpg
“Ons team had een nieuwe push nodig en via het Strengthsfinder team programma weten we nu perfect waar onze valkuilen en kansen liggen. Elqui heeft ons hier als team perfect geholpen en ik kan het iedereen aanraden!”
Linda
Teamleider

Welke CliftonStrengths programma's bieden wij

Individueel programma

CliftonStrengths Assessment met 2 gesprekken:

Voorafgaand aan het eerste coachgesprek maak je het CliftonStrengths assessment.

  • 1e gesprek: we bespreken de theorie achter de CliftonStrengths en gaan dieper in op jouw persoonlijke unieke talenten thema’s (name it en claim it)
  • na het eerste gesprek krijg je thuisopdrachten mee, zodat je je ook in het dagelijks leven bewuster bent van hoe je jouw sterke punten kunt inzetten
  • 2e gesprek: tijdens het tweede gesprek bespreken we je ervaringen en de opdrachten en koppelen we deze aan je doelen. Hier komen o.a. de vragen aan de orde: hoe kan je sterke punten maken van je talenten en hoe dragen je talenten thema’s bij aan je doelen?


PDF brochure

Gallup CliftonStrengths brochure

Vraag nu de brochure aan hoe je met jouw team aan de slag kunt.

Gallup CliftonStrengths programma informatie in een PDF.