reviewscore

welkom@elqui.nl

Stuur ons een vraag of bericht

026.669.00.18

Wij staan persoonlijk voor je klaar

Gratis kennismakingsafspraak

Kies hier je datum en tijdstip

re integratie (ook wel tweede spoor) traject

Doel tweede spoor traject

Het doel van een 2e spoortraject bij Elqui is dat de belemmeringen om aan het werk te komen weg worden genomen en dat je arbeidsmarktpositie versterkt wordt. Dit gaan we realiseren door inzicht te krijgen in je talenten, kwaliteiten en vaardigheden en door te onderzoeken waar en hoe je het beste kunt re-integreren. Re-integreren is veel meer dan ‘gewoon weer aan het werk gaan’. Je moet je werkende leven weer op de rit zien te krijgen. Een intensieve, persoonlijke begeleiding waarbij aandacht is voor wie je bent en wat je mogelijkheden zijn, kan je daarbij helpen. Bij alles wat we doen, staat de beste oplossing voor jou voorop. We willen dat je re-integratie optimaal resultaat oplevert en dat je weer positief tegenover je werk staat.

Zowel je werkgever als jijzelf zijn verantwoordelijk voor je re-integratie in de vorm van een 2e spoortraject. Als re integratie bij je eigen werkgever niet lukt, helpt Elqui je bij het vinden van een andere geschikte werkplek. Zo werken we samen aan een nieuw perspectief op je toekomst.

Een 2e spoortraject biedt mogelijkheden die weer energie geven, zodat fluitend naar het werk gaan en fluitend weer thuiskomen werkelijkheid kunnen worden.

Hoe gaat reintegratie / 2e spoor bij Elqui in zijn werk?

Allereerst plan je een kennismakingsgesprek met Ellen of Estra via https://elqui.nl/kennismakingsafspraak/ en vertellen we je tijdens dit (gratis en vrijblijvende) gesprek met plezier over onze aanpak en werkwijze. We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt bij Elqui. Als je de juiste klik voelt en je je kunt vinden in onze aanpak, dan plannen we een afspraak in om aan de slag te gaan. Samen stellen we een trajectplan op, waarin staat wat nodig is om van het 2e spoortraject en jouw re-integratie een succes te maken.

Onderdelen van het traject:

  • We starten met een uitgebreide Persoonsanalyse: aan de hand van gesprekken, analyses en (thuis)opdrachten krijgt je inzicht in de vragen: waar liggen je unieke talenten, wat zijn je drijfveren, waarden en ambities? ‘Wie ben ik?’

Hiervoor maken we o.a. gebruik van de volgende instrumenten:

  • CliftonStrengths (Sterke Punten Analyse) van Gallup, om het talenten(potentieel) in kaart te brengen. Als je je sterke punten zo veel mogelijk kan inzetten dan geeft dat veel positieve energie. Bovendien geeft het richting aan je doelen, het helpt je om het beste uit jezelf te halen en om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.
  • Drijfverenanalyse, om inzicht te krijgen in waarden, motivatie en drijfveren

Doel: een scherper zelfbeeld krijgen, inzicht krijgen in je talenten en hoe je deze zo veel mogelijk kan inzetten in je verdere loopbaan. Focus aanbrengen.

Vervolgens komen de vragen ‘
wat wil ik en wat heb ik te bieden’?’ aan de orde. Met als resultaat een zoekprofiel voor de gewenste functie(s), branches en organisaties, of zelfstandig ondernemerschap. Elqui heeft ruime kennis van en ervaring met de arbeidsmarkt, waardoor we goed kunnen sparren over de functies en organisaties die bij je talenten en ambities passen.

Deze informatie gaan we verwerken en aanscherpen in een plan van aanpak.

Dit plan bestaat uit 3 onderdelen:

  1. een persoonsprofiel
  2. een zoekprofiel
  3. een actieplan. Hierin staat concreet wat je gaat doen om je doel te bereiken. Hoe kom je van de huidige situatie in de gewenste situatie? Dit actieplan voldoet aan de SMART eisen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden; wat ga je precies doen en wanneer?

Re-integratie

Na de fase van persoonsanalyse en arbeidsmarktoriëntatie ontstaat er een duidelijk beeld van talenten, competenties, waarden, drijfveren en belastbaarheid en een concrete richting waarin je zou willen en kunnen werken. Wij gaan actief aan de slag om passende organisaties in de directe omgeving in kaart te brengen en te benaderen voor een werkervaringsplaats, bij voorkeur voor minimaal drie maanden en met uitzicht op een duurzame kans op werk. Gedurende de periode van (interne of externe) re-integratie blijven we je aanspreekpunt.

Investering:

Een re-integratietraject is gebaseerd op maatwerk. In overleg stellen wij een plan van aanpak op waarin we duidelijk de te halen doelstellingen, rapportages en evaluatiemomenten beschrijven, conform de Wet Verbetering Poortwachter. Omdat een re-integratietraject maatwerk vereist, wordt de trajectduur individueel bepaald, gemiddeld tussen de 10-15 gesprekken, verdeeld over een periode van 6 tot 9 maanden.

De investering varieert van € 4.500,- tot € 6.000,- exclusief BTW en inclusief intake, analyses, persoonlijke gesprekken, tussen -, en eindrapportages en werkmap.

Wil je meer weten over wat Elqui kan betekenen bij een reïntegratie/2e spoortraject? Neem contact met ons op of maak direct een afspraak om kennis te maken via https://elqui.nl/kennismakingsafspraak/.

We informeren je graag!

KENNISMAKINGSAFSPRAAK?

Aanvullende informatie