DE TRANSITIEVERGOEDING BIJ ONTSLAG: WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

DE TRANSITIEVERGOEDIG BIJ ONTSLAG: WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

Per 1 juli 2015 krijg je in het kader van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WW&Z) bij ontslag een financiële vergoeding: de zogeheten transitievergoeding.
De nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is dat de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de transitievergoeding.
Voorwaarde voor deze transitievergoeding is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding gebruiken voor loopbaancoaching en/of voor scholing; het doel van de vergoeding is om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

De hoogte van de transitievergoeding
De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000,-. Of 1 jaarsalaris, als dat hoger is.

Recht op een vergoeding bij ontslag
Jouw werkgever betaalt de transitievergoeding als je bij ontslag 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Het initiatief voor het ontslag ligt bij de werkgever. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren: de werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, de kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden, of het kan zijn dat je tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Wanneer heb je geen recht op transitievergoeding bij ontslag?

  • als je korter dan 2 jaar in dienst bent geweest
  • als je ontslagen bent door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jezelf
  • als je bij je ontslag nog geen 18 jaar bent en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week hebt gewerkt
  • als je ontslagen bent omdat je de AOW leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt
  • als je werkgever failliet is, uitstel van betaling heeft, of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is op je werkgever
  • als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen

Aanvullende vergoeding bovenop transitievergoeding
Is het ontslag ernstig te verwijten aan je werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.
Bent je korter dan 2 jaar in dienst geweest bij je werkgever? Dan maak je geen aanspraak op een transitievergoeding bij ontslag. Wel kan de rechter ook in dat geval een vergoeding toekennen. Het ontslag moet je werkgever ernstig te verwijten zijn.

Transitievergoeding en overgangsrecht
Het kan zijn dat een ontslagprocedure voor 1 juli 2015 is gestart en doorloopt tot na die datum. In dat geval geldt het oude recht. Je werkgever hoeft je geen transitievergoeding te betalen.

Er zijn 2 situaties:

1. Opzegging (via UWV)
Is de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 opgezegd? Dan blijft het oude recht gelden. Dit geldt ook als het verzoek voor ontslag aan uitkeringsinstantie UWV is ingediend voor 1 juli 2015. Dan blijft het oude recht gelden. Ook als UWV na 1 juli 2015 op het verzoek beslist en de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 eindigt. UWV kent geen ontslagvergoeding toe. Wel ontvangt u mogelijk op basis van collectieve of individuele afspraken een ontslagvergoeding.
2. Ontbinding (door kantonrechter)
Is een verzoek aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ingediend voor 1 juli 2015? Dan blijft het oude recht gelden. Daarbij kan de kantonrechter een vergoeding toekennen op basis van de kantonrechtersformule.

Bestaan er lopende collectieve of individuele afspraken over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag? Voor het overgangsrecht worden daar nog regels voor opgesteld.

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

 

Wil je graag een persoonlijk advies?

Vraag dan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan met Ellen of Estra.

Wij helpen je graag verder!

 

BEN JE GEÏNSPIREERD GERAAKT?

Overweeg je ook aan de slag te gaan met je loopbaan? Te gaan doen waar je goed in bent?  Vertel het ons, we helpen je graag bij het realiseren van de volgende stap in je carrière.